5 Jaar garantie

Foto Roos biedt 5 jaar garantie op nieuwe digitale foto-, videocamera's en objectieven met een aanschafwaarde van minimaal €250,-

U ontvangt bij uw aankoop een Ringfoto Goldmember card met uniek nummer. Registreer uw aankoop via www.ringfoto.nl/goldmember. Houd uw unieke Ringfoto Goldmember nummer en aankoopfactuur bij de hand. 

Garantievoorwaarden

 - Het artikel moet gekocht zijn bij één van de bij Ringfoto Nederland aangesloten en deelnemende winkels.
   - Zie hiervoor www.ringfoto.nl/goldmember
   - Uitsluitend van toepassing op nieuwe digitale foto-, videocamera's en objectieven met een minimale
     aanschafwaarde van €250,-
- Het artikel is aangeschaft vanaf 1 april 2018
- 5 jaar garantie geldt uitsluitend in combinatie met het door de Ringfoto winkel afgegeven originele 5 jaar
  garantiecertificaat met de originele aankoopbon en na een volledig en correct ingevulde registratie op
  www.ringfoto.nl/goldmember.
- De registratie dient binnen 14 dagen na aanschaf te zijn gedaan.
- Alleen volledig en correct geregistreerde aankopen worden in behandeling genomen.
  - U ontvangt direct na het invullen een ontvangstbevestiging.
- Afhandelingskosten na afloop normale fabrieksgarantieperiode bedragen €25,- per gebeurtenis.
- In geval van problemen dient het apparaat te worden aangeboden bij de Ringfoto winkel waar het artikel is aangeschaft.
- Indien het product niet te repareren is (en vervangen wordt voor een alternatief product), geldt naast de
  afhandelingskosten een afschrijving van 1% per maand, gerekend vanaf de datum van aankoop. 
- Zogenaamde 'dode pixels' zijn uitgesloten van 5 jaar garantie.
- Voor zover hier niet beschreven, zijn de standaard garantievoorwaarden van de fabrikant van toepassing.
- De standaard leveranciersgarantievoorwaarden gelden als basis voor de totale periode van 5 jaar. 
- De garantie is niet overdraagbaar. 

Uitsluitingen

- Schade aan artikelen die voor 1 april 2018 zijn aangeschaft.
- Schade aan artikelen die niet zijn aangekocht bij één van de door Ringfoto Nederland geaccepteerde deelnemende winkels. 
- Schade aan niet of onvolledig geregistreerde aankopen op de Ringfoto Goldmember website.
- Schade als gevolg van onheil van buitenaf, zoals vallen en stoten, zand- en waterschade. 
- Schade door ontstaan door ondeskundig gebruik.
- Schade aan batterijen, zekeringen en laders. 
- Schade aan meegekochte accessoires en andere artikelen.
- Schade door verlies en/of diefstal.
- Schade anders dan normaal particulier gebruik.
- Schade ontstaan door slijtage door buitensporig en onprofessioneel gebruik.

Laatst bekeken